0,00 Kč s DPH

ELEGANTNÍ DRAVEC

Lov candáta je napínavým sportem. Abychom dokázali tohoto královského dravce ulovit, musíme používat vhodné metody a vybavení. Stejně důležité je porozumět zákonům přírody, vody a ryb. Klíčem k úspěšnému rybolovu jsou totiž vědomosti a poznání souvislostí. Využijme tyto vědomosti, ale nezneužívejme je. Tak se budeme ještě dlouho radovat z krásných úlovků candáta v našich řekách a jezerech.

Candát patří mezi okounovité ryby, což nám napoví ostnaté hřbetní ploutve a tmavé pruhy na bocích. Tělo ryby je podlouhlé a válcovité, pokryté drobnými drsnými šupinami. Hlava je podlouhlá,Hlava skutečného predátora ze strany mírně zploštělá. Dolní i horní čelist je vybavena silnými zuby. Na obou čelistech se nacházejí dva výrazné zuby sloužící k uchopení kořisti. Čelist candáta je dost kostnatá. Zbarvení candáta je příjemné, diskrétní, většinou splývající s okolím. Hřbet je šedozelený nebo zlatavě šedivý. Boky jsou šedě stříbřité, s osmi až deseti tmavšími pruhy. Zbarvení břicha je bledé, hřbetní ploutve pokrývají černé skvrny, zbylé ploutve jsou nažloutlé nebo také modrožluté. Duhovka oka je stříbrná s mnoha tmavými skvrnkami.

Když chcete chytat candáty, musíte trávit co nejvíce času u vody, protože chytání těchto dravců není jenom o kouzlu z lovu, ale i o zkušenostech. Je třeba umět candáty lovit, ale hlavně musíme vědět a poznat, kdy a kde se zdržují, kdy se krmí, co mají rádi, a potom je musíme umět přelstít.

Candáta můžeme hledat ode dna až téměř k samotné hladině. Kde a proč se candát v daném čase zdržuje, určuje velké množství činitelů. Stává se, že jeden den ho můžeme chytat při samém dně a jindy se zase přesune do mělkých vod nebo až ke břehu. Candáta chytáme v řekách, jezerech a přehradách.

 

ŘEKY

Měli bychom se naučit využívat říční podmínky a poznat místa, která jsou pro candáta typická. Candát se vyskytuje v určitém obdoTento pěkný kousek byl opravdu k nakousnutí :)bí na určitých místech ve větším množství. Je všeobecně známo, že se candát vyznačuje skrytým způsobem života. Ideální podmínky pro něj vytvářejí v první řadě stromy spadlé do vody, nánosy větví a kořeny stromů. V jejich blízkosti se také většinou nacházejí nejlepší místa na lov těchto dravců.

Větve a dřeviny jsou často vidět skrz vodní hladinu. Ale když se podíváme na zákruty řeky, kde zdánlivě není nic vidět, jisté signály nám naznačují, že tam musí existovat skrýše. Břehy nejsou většinou kamenité, tedy nejsou chráněny proti působení vody. Voda podemílá břeh a půdu z kořenů stromů rostoucích okolo toku. Větve padají ze stromů do vody a na dně tvoří přirozené úkryty. Na vodě protékající přes takové úkryty je to dobře vidět. Neteče-li na povrchu voda rovnoměrně, pravděpodobně je pod hladinou dřevo, které způsobuje čeření hladiny, s jistotou víme, že jsme blízko místa, kde se mohou vyskytovat candáti.

Na řece bývá hodně přírodních i umělých překážek, které candáti rádi využívají jako své úkryty. Přírodní překážky obvykle tvoří nerovnosti a zlomy dna. Jejich výskyt se dá vyčíst z meandru řeky. U řeky, která teče v rovném korytě, se tato místa určují hůře.  V podstatě pro každou zátočinu platí stejná pravidla. Voda na jedné straně břehy podemílá a na opačné se zase ukládají nánosy. Tyto přírodní podmínky vytvářejí nejlepší místa pro chytání. Když se nerovnosti a nánosy tvoří hlavně na jednom z obou břehů řeky, tak na tomto místě brání silnému proudění vody. To znamená, že candát se může ukrývat ve větších či menších jámách. Díky nedostatku jiných překážek je pokládá za skrýš. Dají se lehce rozeznat podle zvířené vody. Na takových místech řeka nikdy neteče rovnoměrně, ale vířivě.  I přes nesprávné názory, že ryby najdeme jen v hlubinách, je možné candáty lovit i v menší hloubce.

Z uměle vytvořených břehů je třeba vyzdvihnout právě náspy z kamenů a štěrku, kde je výborná příležitost k lovu candátů. Z umělých překážek nesmíme opomenout mostní pilíře.

 

PŘEHRADY A JEZERA

V přehradě se candáti ještě v červnu zdržují v okolí míst tření, kde hlídají svá hnízda (pouze samci). V tuto dobu je nejlépe ulovíme v okolí hnízd - na poměrně mělkých místech, která jsou většinou pokryta štěrkem nebo větvemi. Na konci června a v červenci opouštějí candáti místa tření a rozplouvají se po nádrži. Abychom nalezli dobrá loviště, musíme znát mapu dna nebo můžeme použít echolot. Candáti se přizpůsobují terénu a zdržují se pouze v některých místech nádrže.

Mezi dobrá loviště candátů patří:

V létě – tvrdé mělčiny

            - místa s pařezy nebo zbořeniště zatopených budov

            - zatopené cesty

            - úbočí starého koryta a koryto vlastní

            - nerovnosti dna – pahorky, prohlubně, písečné lavice, pařezy

Na podzim – ryby se přemisťují do hlubších míst

            - hluboké části starého říčního koryta

            - prohlubně ve dně

            - hluboká místa s pařezy

            - zimoviště ryb

Na konci podzimu máme mimořádnou šanci chytit krásného kapitálního candáta. Základním předpokladem pro lov těchto dravců je znalost dna dané lokality a stravovacích návyků. Ovšem vždy se vyplácí Candát z boatupozorovat pohyb a hemžení malých rybek. S hejnem rybek v různých ročních obdobích migrují i candáti. Nemalou měrou je dobré se při lovu candátů řídit počasím. Candáti jsou nejaktivnější za šera a za tmy, ať už ráno nebo večer. Ale nejsou vyjímky, že se chytají i přes den. Za slunného, podmračeného a větrného počasí. Nejlepší doba k lovu je před bouřkou doprovázenou prudkou změnou tlaku. Obecně je nejlepší nízký tlak vzduchu. Za večerů a v noci se candáti vracejí, aby lovili v mělké vodě nebo blíž u hladiny. K ráno při rozednění se spouštějí zpátky do hloubek. Malí candáti jsou společenští a často vytvářejí malá hejna, která zůstávají v určitých místech. Po ulovení první ryby nepolevujeme a prohazujeme znovu i stejná místa. Mnohokrát se stane, že si během několika minut zachytáme víc než jindy za celý den. Velcí candáti bývají samotáři. Ale musíme brát na zřetel, že každý rok bývá chování těchto nevyzpytatelných dravců jiné.

 

Při vláčení candátů můžeme s úspěchem používat woblery, smáčky, twistery, banja, kopyta a mrtvou rybku. Těmto nástrahám a technikám lovu s nimi se budeme věnovat ve druhé části tohoto článku, kterou uvedeme přesně za týden – tedy 11.10.2010 v 19:00 :)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.