0,00 Kč s DPH

JE ZÁVODNÍ PŘÍVLAČ SPORT?

Myslíte si, že závodní přívlač může dát člověku do života něco podstatného? Ať už je Váš názor jakýkoliv, věřte, že je to něco, co Vám může změnit celý život. Je to sport, který z Vás dobrovolně udělá gentlemana. Tím nemyslím drahou vestu od Simmsu a to jak se závodní přívlač může tvářit navenek, ale to jak je přívlač krásná, stále nová, plná otázek, výzev a naděje na setkání s rybou. Kdo jí jednou propadne, zjistí, že svět není zas tak špatné místo k životu a že jsou na něm krásné a smysluplné věci  -  třeba právě přívlač a krásné řeky plné ryb, které je třeba chránit.

K úvodním slovům mě inspiroval film o golfu, který jsem nedávno viděl. Myslím si, že přesně vystihují to, co cítí lidé, kteří propadli soutěžení v jakémkoli oboru a dělají ho srdcem. I pro ně se jejich sport stane životním stylem. Dá se ale vůbec říci, že jít na ryby je sport? Vždyť tam chodíš jen pro zábavu a čekáš, až ti zabere ryba, tak jakýpak sport? Tato slova z úst zejména těch, kteří nejsou zasvěceni do tajů našeho krásného sportu, slyšel snad každý z nás.

Tak tohle je jeden z nejkrásnějších pohledů na svět...

K zamyšlení na toto téma mě přivedla odpověď mého bratrance Martina při jedné „hospodské“ debatě. Prohlásil, že se cítí být sportovcem a jednoznačným důkazem je to, že má v průkazu závodníka stejnou známku, jako třeba Šebrle. Tak proč by přívlač měla být něco méně, než třeba 10ti boj :)

Ale vraťme se k původní otázce. Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce a povinností. Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s ostatními závodníky. Všechny tyto podmínky přívlač bezpochyby splňuje.

Soutěžního ducha mají rybáři odjakživa v sobě. Pro některé to znamená zvýšení hranice osobního rekordu pro ten či onen druh ryby, pro jiné posunutí hranice poznání svých znalostí o rybách, vodě a životě v ní a pro některé bohužel i množství ryb odnesených od vody domů. Historicky první doložené závody v chytání ryb na udici pocházejí již z římské doby. Konaly se každoročně 8. června k poctě boha Vulkána. Ve vztahu mezi rybou a rybářem však došlo v průběhu let ke značné proměně. Dnešní pojetí rybolovu neznamená, obzvlášť v našich podmínkách, lov pro obživu, ale spíše aktivní způsob relaxace, díky kterému si můžeme čas od času zpestřit svůj jídelníček. Ale jak již bylo řečeno, nic se nemá přehánět.

V našich podmínkách neslouží rybaření k obživě a tak si můžeme dopřát tu radost a takto krásné ryby vracet zpět vodě...

Přívlač je tedy jedním z rybolovných způsobů, který tvoří samostatnou závodní disciplínu. Nelze říct, že by byla těžší nebo lehčí než jiné rybářské disciplíny. To však nelze říct o žádné, každá technika má svá specifika. Lze ji charakterizovat jako techniku, která jako nástrahu využívá umělou napodobeninu rybí potravy a je zaměřena především na dravé ryby. Chce-li být závodník úspěšný, musí neustále během lovu věnovat maximální pozornost nástraze, jejímu vedení a možným záběrům od ryb, které mohou být často velmi opatrné. Neméně důležité je však pro závodníka bedlivé sledování okolí a jeho projevů, které mu napoví, kde ryby hledat nebo jakou nástrahu bude dobré vyzkoušet. A v neposlední řadě se musí umět vyrovnat s tzv. závodní atmosférou.

Závodní chytání má totiž na rozdíl od sportovně rekreační přívlače svá specifika. Závodník je například limitován časem a také sektorem, který by si při běžném rybolovu třeba nikdy nevybral. Samotný přesun na vylosovaný sektor je často sportovním výkonem, který by se dal přirovnat k orientačnímu přespolnímu běhu. Někdy se musí závodník doslova během pár minut dostat na sektor vzdálený třeba i kilometr. A to ne nějak nalehko, ale v broďácích, s podběrákem a otýpkou prutů v ruce a s veškerým potřebným vybavením na zádech. A k tomu všemu 30ti stupňové horko. Když se závodníkům s vypětím všech sil podaří najít vylosovaný sektor, tak si potichu a v klidu projdou svůj vymezený úsek závodní tratě. V té chvíli by jim jejich strategické myšlení mohli závidět snad i nejlepší šachisté světa. Kde začnete lovit, jakou rybu a na jakou nástrahu, kudy přistoupit k vodě, aby se možné úlovky hned nepoplašily. To všechno jsou otázky, na které musí závodník najít odpovědi, které budou klíčem k úspěchu.

Na závodech je každá vteřina drahá, ryba se rychle změří, pustí a chytá se dál...

V relativně krátkém čase tedy musí vytipovat možná stanoviště ryb a zvolit vhodnou taktiku lovu. V podstatě se snaží rozlišovat znaky na březích a na hladině a díky tomu si představit co se pod ní skrývá. Ruku v ruce s tím jde i odhad toho, které druhy ryb se v těch místech nacházejí. Svoje poznatky si musí závodník ještě sladit s časovým rozvrhem. A pak už o něm skoro nikdo neví, jen tiše pozoruje svůj sektor a v klidu vybírá nástrahu, s kterou začne chytat. Základem úspěchu je i důvěra ve zvolenou nástrahu.

Nejlépe vypadající místo nemusí být vždy zcela bezpečné a proto je potřeba být při závodech velmi obezřetný...

Po signálu zahájení závodu má konečně příležitost zúročit všechny svoje znalosti, zkušenosti a přípravu. Kromě připravenosti závodníků zde sehrává roli samozřejmě i los a určitá dávka štěstí. Hlavní je při počátečním neúspěchu nepropadnout panice a nezačít zmatkovat a poddávat se černým myšlenkám. I když to je ve spojení s adrenalinem, který při závodu koluje v žilách, často velmi obtížné a jinak dobrému a zkušenému rybáři se rozklepou ruce a není schopen najít jakoukoli nástrahu, kterou by ryby alespoň trochu chtěly. Jedním z nejhorších závodníkových soupeřů se tak často stává on sám.

Po uběhnutí časového limitu následuje rotace, která je ve většině případů těžší než první kolo. Protože ryby, které byly ochotné sebrat nástrahu, se s ní již seznámily a jejich další omyl je jen málo pravděpodobný. Zde bývají úspěchy vykoupeny velkým počtem prutohodin, při kterých nedostanete třeba ani záběr.

Když závodník zvolí dobrou taktiku a má i trochu štěstí, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat...

Pro ty, kteří nemají prozatím se závodním rybolovem žádné zkušenosti, jen několik málo základních informací. V České republice je možné závodit pod hlavičkou ČRS nebo na takzvaných pohárových závodech. Sportovní soutěže pořádané ČRS se rozdělují na:

  1. mistrovství republiky – pro jednotlivce a družstva,
  2. Extraliga, 1. liga a 2. liga – závody družstev,
  3. centrální divize,
  4. krajské divize,
  5. krajské přebory,
  6. pohárové závody – zde je možná účast i neregistrovaných závodníků.

Registrovaní závodníci musí mít průkaz sportovce, kde je vylepená známka příslušného roku a tým musí být přihlášen do ligových soutěží na oddělení sportu ČRS. Termínový kalendář a více informací naleznete na www.rybsvaz.cz.

Samotný závod probíhá s háčky bez protihrotu a ryby se podebírají do mokrého podběráku, ve kterém se ihned měří v mokrém korýtku a co nejrychleji se vrací zpět do vody. Některé druhy ryb mohou být po určitou dobu uchovávány i ve vezírku. Po změření se opět ihned vrací zpět do rodného živlu. Závodní řád je tedy sestaven tak, aby bylo zacházení s rybami co nejšetrnější a nepřicházeli tak ke zbytečným újmám. Nikdo si samozřejmě nemyslí, že by byly tím, co při závodech absolvují nějak nadšené a že by jim to prospívalo. Ale jsou na tom zase lépe, než kdyby šly hned na pekáč a v podstatě tak mohou získat cenné zkušenosti a první osudová chyba v životě pro ně nemusí být až tak osudová. Na obranu závodníků lze také dodat, že s konáním závodů na určité vodě může být spojen i příspěvek a zarybnění.

Pohár není pro zapáleného sportovce jedïnou satisfakcí, i když dokáže velmi potěšit :)

Závodníci nelitují vynaložit nemalé finanční prostředky a téměř veškerý volný čas do svého sportu, i když satisfakcí jsou jim zdánlivě jen medaile a plastové pohárky. Tou pravou odměnou, kterou už závodníkovi nikdo nemůže vzít, je čas strávený u vody s přáteli, pocit, že něco dokáže, že se stále zlepšuje, a když se zadaří, tak i pocit, že byl tentokrát lepší než všichni ostatní. Medaile a plastový pohárek jsou již jen pouhou upomínkou na tyto triumfální zážitky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.