0,00 Kč s DPH

NOVOMLÝNSKÉ NÁDRŽE

Novomlýnská soustava přehradních nádrží má rozlohu 3226 ha a je největší vodní plochou na Moravě. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1975 – 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky. Novomlýnské vodní dílo (mezi rybáři známé spíše pod názvem Mušovská jezera - podle zatopené vesničky) se skládá ze tří nádrží.

Mapa nádrží

Zdroj: M. Šebela, magazín Koktejl - září 2002

 

 1. nádrž Mušovská (horní) – Dyje 7; číslo revíru 461 026

Tato nádrž je nejstarší a nejdelší. Je dlouhá asi 22,5 km. Je to nejvýše položená nádrž v soustavě Novomlýnského vodního díla. Byla dokončena v roce 1978 a ještě ten rok napuštěna. Jedná se o jedinou přírodní (neohrázovanou) vodní plochu v tomto díle. Celková rozloha nádrže je 530 ha, průměrná hloubka vody je asi 1,5 m, maximální (v korytě bývalé řeky) je asi 4 m. Mohli bychom ji rozdělit na dvě části, v první od Drnholce po silniční most v Brodu nad Dyjí jde vlastně o rozšířenou řeku. Zhruba od poloviny úseku až k mostu u Brodu n. D. tvoří břeh po obou stranách sypaná hráz. V druhé části nádrže od mostu u Brodu n. D. po dálniční hráz Mikulov se přehrada výrazně rozšiřuje. Tato část nádrže, hlavně v okolí vesnice Pasohlávky, slouží především k rekreačním účelům.

 

Rybářský řád:

Od tělesa hráze Mušovské nádrže až po státní hranici u Nového Přerova.Sumci z Mušova
Zákaz lovu v úsecích (označeno tabulemi):
- v odvodňovacích kanálech kolem přehrady
- z hráze tvořící silnici Brno-Mikulov a silnici Pasohlávky-Brod nad Dyjí
- v prostoru označeném bójemi, kde uživatel revíru provádí hospodářskou těžbu ryb
- v prostoru od státní silnice Mikulov-Brno po vývaziště lodí Povodí Moravy s. p. (celoročně)
- v prostoru kotvení výletní lodě (na každou stranu v délce 20 metrů pobřežní linie) v období od 1. 7. do 31. 8.
- v areálu kempu Merkur na břehové linii rybářského revíru 461 026 DYJE 7 v úseku přilehlém k Malé laguně (revír DYJE 7B) v období od 1. 7. do 31. 8.
- v oploceném areálu Jachtclubu v k. ú. Pasohlávky (celoročně)
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění. Při rybolovu na bočních hrázích ze sypaného lomového kamene mohou rybáři při lovu sedět pouze na koruně hráze. Z návodního svahu mohou provádět vylovení ryb nebo při rybolovu stát. Na úseku silnice Pasohlávky-Brod nad Dyjí je povolen lov z betonových stupňů. Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže. Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb.
Lov z loděk povolen.
Povoleno zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm.

 2. nádrž Věstonická (prostřední) – Dyje 6

Na prostřední nádrži patřící rybářství Pohořelice je lov celoročně zakázán. Vyjímku tvoří jižní břeh od rybářské bašty po přehradní hráz v Dolních Věstonicích, na kterou vydává rybářství Pohořelice speciální placenou povolenku. Nádrž byla dokončena v roce 1981 a má z rybářského hlediska mimořádně příznivé podmínky. Kromě Dyje se do ní totiž vlévají další dvě velké řeky – Svratka a Jihlava. Věstonická nádrž s rozlohou 1017 ha je dnes vyhlášena za přírodní rezervaci na ochranu zde hnízdícího ptactva. Za chráněné území byla vyhlášena v roce 1994.

Sportovní rybolov je zde povolen od 1. 4. do 31. 10., a to pouze na povolenky vydané Rybníkářstvím Pohořelice. Prodej povolenek je zajištěn přímo na místě v buňce u zpracovny ryb Mušov. Ke koupi povolenky musí rybáři vlastnit státní rybářský lístek. Pro revír je vydán rybářský řád, který obdrží každý lovec a ten je povinen se jím řídit.

3. nádrž Novomlýnská (dolní) – Dyje 5, číslo revíru 461 024

Je nejmladší a největší z těchto tří jezer. Byla vybudována v roce 1988. Je dlouhá 9 km a rozloha vodní plochy je 1668 ha, s maximální hloubkou 8 m.

 

Severní břeh nádrže mezi obcemi Strachotín a Šakvice je obehnán kamennými schody. Příjezdy jsou pouze polními cestami. Východní břeh mezi obcemi Šakvice a Nové Mlýny tvoří písečná pláž. Od Nových Mlýnů břeh lemuje sypaná kamenná hráz – kde se pořádají závody v plavané. Od obce Pavlov až k loděnici v Dolních Věstonicích pokračuje břeh písečnou pláží. Od loděnice až k hrázi u Dolních Věstonic tvoří břeh betonové schody. V blízkosti břehu se táhne koryto Dyje a voda tu dosahuje - na jinak mělké nádrži - největší hloubky.

Asi nejznámější pohled na nádrže

Rybářský řád:

Přítok Moravy. Od hráze Novomlýnské nádrže až k hrázi Věstonické nádrže.
Zákaz lovu v úsecích (označeno tabulemi):
- silnice Dolní Věstonice-Strachotín
- od skládky hradidel až po sjezd k čerpací stanici Milovice
- v areálu TJ Vodní sporty
- od přístaviště Povodí Moravy s. p. až po hráz Věstonické nádrže
- v odvodňovacích kanálech kolem nádrže
- v prostorách ohraničených bojemi, kde provádí uživatel revíru hospodářskou těžbu ryb
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění. Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže. Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb.
Lov z loděk povolen. Povoleno zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm.

Pro ty, kteří by se třeba chystali na Mušov nebo se jen chtěli podívat, jaké je tam právě teď počasí, nabízíme odkaz na webkameru s pohledem na Dyji 5. Určitě ji oceníte například před výpravou s loďkou nebo s boatem, protože silný vítr, který není na Novomlýnských nádržích ničím vyjímečným, dokáže takovou výpravu spolehlivě zhatit.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.